Jongerentraining

BMM aankondiging - update 1

Deze training is er voor jongeren en hun ouders. Centraal staat het talengericht werken, waarbij talent staat voor dat waar je blij en enthousiast van wordt, waar je energie van krijgt. Vanuit deze benadering gaan we samen aan de slag en krijgen we meer inzicht en zelfkennis – niet alleen maar over je talenten, maar ook over je manier van denken, je emoties, je mindset,… en de invloed die dit alles heeft op je gedrag en je welbevinden. Deze training zorgt voor oa meer zelfvertrouwen, stabiliteit en rust.

Hieronder een korte introductie-video:

 

*** Nieuwe reeksen in groep vanaf 15 april 2018 in Brugge ***

————–

Deze doorgedreven jongerentraining bestaat uit 5 sessies, die in groep worden gevolgd of individueel. Daarnaast zijn er ook contactmomenten voorzien met de betrokken mensen rondom de jongere.

De jongerentraining is er voor jongeren die nood hebben aan meer zelfvertrouwen, veerkracht, weerbaarheid, zelfinzicht of rust. Het is voor jongeren die het soms lastig hebben of die, om wat voor reden dan ook, door een moeilijke of verwarrende periode gaan.

Onze jongerentraining is dus een training en geen therapie. Ze heeft zeker wel een preventief karakter en kan ook dienen als nazorg, maar los van dit alles is dergelijke training eigenlijk goed voor elke jongere die vandaag de dag probeert te functioneren binnen onze veeleisende maatschappij en huidige schoolsysteem.

De rode draad doorheen de jongerentraining is het talentgerichte werken. Samen gaan we op zoek naar de stevige delen in de jongere. Wat zit goed, waar wordt een jongere blij van, waar krijgt hij of zij energie van… Die delen gaan we activeren. We gaan jongeren daar inzicht in geven en hen leren deze in te zetten en te hanteren op de gepaste momenten.

IMG_3358

Het talentgerichte werken past binnen de positieve psychologie van Frederickson, waarbij uit onderzoek is gebleken dat deze benadering zorgt voor oa een grotere veerkracht en meer zelfvertrouwen,… want wat je aandacht geeft, groeit!’

Naast het talentgerichte werken gaan we per sessie dieper in op een aantal essentiële zaken.

Een eerste thema is ‘gevoelens en emoties’. We gaan dieper in op de basis-emoties en daarna gaan we de eigen emoties leren herkennen en erkennen. We leren de alarmsystemen te zien en reiken de nodige tools aan om daarmee om te gaan.

Naast de emoties besteden we heel veel aandacht aan de gedachten. We gaan kijken naar de soorten gedachten die we hebben. Naast zwarte, belemmerende gedachten, leren we gekleurde gedachten plaatsen en gaan we oefenen in het omdenken. We gaan ook dieper in op de invloed van onze gedachten op ons gedrag. Een positieve mindset en groeitaal staan hierbij centraal!

Naast gedachten en gevoelens komt ook het lichaam aan bod. We merken dat jongeren vooral vanuit het hoofd leven en er nog weinig contact is met het eigen lichaam. Doorheen de sessies oefenen we in het in contact komen met het eigen lichaam via oa mindfulness oefeningen. We leren terug te voelen en stevig op de grond te staan.

De laatste sessies bestaan vooral uit oefenen. We gaan concrete situaties van de jongeren van dichtbij bekijken en analyseren. Situaties worden nagespeeld en bruikbare tips en tools worden aangereikt.

puberteit LoesjeNaast de 5 jongerensessies is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de Kring. De Kring bestaat in de eerste plaats uit de betrokken ouders, maar ook uit mensen die voor de jongere een belangrijke plaats innemen en die in staat zijn voorbij het gedrag te kijken. Dat kan bijvoorbeeld een favoriete oma zijn, maar ook een leraar of een beste vriend. De Kring geeft door zijn betrokkenheid het signaal dat een jongere mag veranderen! Daarom zijn een aantal info-avonden voorzien waarbij we meer uitleg geven over de verschillende thema’s die tijdens de sessies aan bod zijn gekomen, zodat iedereen eenzelfde taal leert spreken…

De jongerentraining kan ook individueel gevolgd worden.

Zit je met vragen of wil je graag meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren!logo Be More Me